۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

پشت به ولایت فقیه نکنید تا ولایت فقیه در پشتتان نکند

آن سال که همتی مضاعف کردیم
با  بنزین سوبسیدی خدافـظ کـردیـم
بگذشت و  جهاد اقتصادی جا رفت
در مقعد ما که فتنه سازی کردیم

هیچ نظری موجود نیست: