۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

معر نو

اهل فیدستانم
روزگارم بد نیست
من گودر بازم
قبله ام مانیتور
جانمازنم کیبورد ، مهر من ماوس من است
من وضو با تپش لایک شما میگیرم
در نمازم جریان دارد لینک 
جریان دارد تگ  و کامنتهای فراوان شما
فیدتان از پشت نمازم پیداست 
همه ذرات نمازم مثبت صد شده است 
من نمازم را وقتی لایک میزنم 
که اذانش را بوز 
گفته باشد سر گلدسته گوگل ریدر 
من نمازم را پی تکبیرالحرام علف می خوانم .  

هیچ نظری موجود نیست: