۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

نسل من و بیرون رفتن

من از اون نسلی هستم که وقتی میخواستم از خونه برم بیرون مادرم داد میزد :
باز نری بیرون بگیرنت بچه ، حوصله نداراما !

هیچ نظری موجود نیست: