۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

خاطرات امام

حضرت امام با وجود  اینکه بلد نبودند  صحبت کنند  اما همیشه صحبت می کردند. 

خاطرات سد احمد

هیچ نظری موجود نیست: