۱۳۸۶ آبان ۲۹, سه‌شنبه

مرخصی تاهل

جناب سروان گفت بچه های متاهل می توانند 4 روز به مرخصی بروند . هر کس چیزی می گفت . کسی گفت جناب سروان چرا مجرد ها را نمی فرستید بروند مگه مجرد ها آدم نیستند ؟ جناب سروان هم گفت : مجرد ها چکار دارند که بروند خانه . همینجا خوب است دیگر . کسی با لهجه لری گفت مگه متاهل ها می روند خانه چکار می کنند ؟ ما هم همان کار را میکنیم .

کس دیگری گفت : حتما باید در شناسنامه ثبت شده باشد ؟ یکی دیگر از آن طرف گفت : اهکی اگر قرار باشه ثبت نشده باشه که من پنج تا زن دارم .

من هم در این هیری ویری گفتم : جناب سروان اگر چند ساعت به من مرخصی بدهید من همین سر خیابون زود زن میگیرم و بر میگردم که شامل مرخصی بشم . خلاصه خیلی خندیدیم