۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

جالی خالی


هرگز خودتون رو جای کسی دیگه ایی نذارین ، جای خودتون خالی میمونه و یک فرصت طلبی
پیدا میشه میشینه جاتون و دیگه بلند نمیشه . من خودم ده سال پیش خودم رو گذاشتم جای یکی دیگه 
این عوضی که می بینید اومد جای من نشست دیگه هم بلند نشد .

هیچ نظری موجود نیست: