۱۳۹۰ آذر ۱۰, پنجشنبه

مشروب خوری ر بهشت

تو بهشت همه مشروب ها خوش مــزه و شیرینه  .
مشروب خوردن سوسولی هم حرومه تو بهشــت .
همه بایــد شات بزنیم .

هیچ نظری موجود نیست: