۱۳۹۰ دی ۳, شنبه

شباهت

میکائیل اون خاک انداز رو بیار دوباره آدم ریده تو بهشت
خداوند وقتی اولین بار جنتی را مشاهده فرمود

هیچ نظری موجود نیست: