۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

رسالت

بر خلاف بعضی که گمان می کنند خدا خواب است
یا زبانم لال ، خودش نیاورد آن روز را ،
که فوت کرده باشد ،
من از ته اعماقم معتقدم که
ما انسانها پیامبران اوییم
اینبار اما با رسالتی متفاوت :
ریدن به جهان هستی
 

هیچ نظری موجود نیست: