۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبه

فندک


وقتی تو ماشینم فندکم تو خونه ست
وقتی خونم فندکم تو ماشینه
وقتایی هم که به صورت اتفاقی من و فندکم
یه جا هستیم حرومزاده بنزین نداره

هیچ نظری موجود نیست: