۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه

قیمت

... اینطوری شد که بنده به قیمت یک دست و یک پا به دوشیزه مکرمه عروس خانوم فروخته شدم .

هیچ نظری موجود نیست: