۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

ظریفکاری

رئیس کمیته انظباطی فوتبال افزود طبق تحقیقات ما، بازیکن دیگری
در جریان شیث رضایی و نصرتی دست نداشته  و فقط دست این دو
بازیکن بوده که تو ظریفکاری گیر کرده بوده .

هیچ نظری موجود نیست: