۱۳۹۰ آبان ۱۶, دوشنبه

آخرین جمله

بخت من اگه بخت بود شاخم قد درخت بود .

«آخرین کلمات گوسفند قربانی شده ابراهیم در قربانگاه»

هیچ نظری موجود نیست: