۱۳۹۰ آبان ۱۶, دوشنبه

چه تفاوتیست ؟

اسماعیل یا اسحاق ؟
چه فرقی می کند کدام یک باشند
وقتی که چاقو فقط گلوی گوسفند را  می برید .

هیچ نظری موجود نیست: