۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه

آغاز مردن

به آرامی آغاز به مردن میکنی ، از زمانی که به دنیا می آیی

هیچ نظری موجود نیست: