۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

توهم خام

دیروز غرب تهران بوم . خیلی قانونمدار رانندگی میکردم . یه ماشین پلیس راهنمایی رانندگی
پشتم بود . پشت چراغ قرمز اومد بغل ماشین نا خودآگاه با افسره چشم تو چشم شدم . لبخندی زدیم
به هم و سر تکون دادیم .  توهم زدم الان اون ور چراغ میزنه بغل به خاطر رانندگی متعهدانه ام
بهم جایزه میدهد فکرم رو خوردم و گفتم گ ُ نخور حالا مواظب باش ماشینت رو نخوابونند با این
وضع رانندگیت. جالب قضیه اینه که دو ساعت بعد یک اس ام اس برام آمد که  مالک ماشین پلاک
فلان اگه تا یک ماه دیگه جریمه شماره فلان رو  دو برابر پرداخت نکنی میایم پلاک ماشینت رو
میکنیم . 

هیچ نظری موجود نیست: