۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

مدارا

چند وقت پیش قبضی آمده بود در خونه برای  پرداخت اشتراک فاضلاب اگو
یادم افتاد که قرار بود  برق و گاز و آب مجانی باشد در آن حال  این را گفتم :


چون چشم نداری که ببینی عن ما را
.
با موعظه گویی که بده خمس خدا را
...
گویم که دهان خود و آن جمله وزیران
.
بگشا که قبول است ، منم اهل مدارا

 

هیچ نظری موجود نیست: