۱۳۹۰ آبان ۲۲, یکشنبه

اوجب واجبات


دو دسته از جماعت از همه مادر قحبه تر هستند
آنها که بیش از حد متواضعند و آنها که چاپلوسی میکنند .
هر کجا دیدیدشان واجب است برینید بهشان

هیچ نظری موجود نیست: