۱۳۹۰ آبان ۲۲, یکشنبه

حیرانی

امشب ای ماه به درد دل من حیرانی
آخر ای ماه تو همدرد من حیوانی

هیچ نظری موجود نیست: