۱۳۹۰ آبان ۲۱, شنبه

مختصات غم

تا مختصات دقیق غم را  ندانی نمیتوانی لبخندی بر لبی بنشانی

هیچ نظری موجود نیست: