۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

هدایت

بارالها ما را که به راه راست هدایت نکردی راه راست رو هم که به سمت ما کج نکردی
حالا حداقل راه راست و چپ  و میانه را با هم ادغام بفرما شاید بالاخره تو مسیر قرار
گرفتیم .

هیچ نظری موجود نیست: