۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

استجاب دعا

میگن وقتی بارون شدید  میاد ، کون آسمون پاره میشه و طبعاً سوراخهای دعا
هم گشوده میشه  و دعاها مستجاب میشه لذا شما را توصیه می کنم که از ایــن
گشودگی و فراخی سوراخ دعا استفاده لازم  را ببرید و دعاهای خودتون رو به
سمت سوراخ فوق الذکر روانه کنید .

هیچ نظری موجود نیست: