۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

جبر زندگی

این روزها جبر زندگی را مانند افساری به دور گردنم احساس میکنم .
یه احساس خاصیه مثل احساس لحظه ایی کــه داری به آسمــون آبی نگــاه
میکنی و یک کلاغ رو پیشونیت خرابکاری میکنه .

هیچ نظری موجود نیست: