۱۳۹۰ آبان ۸, یکشنبه

 اینو  باید توی زندگی  یاد گرفت و همیشه به خاطر داشت :

حرفی که براش ارزش  شنیده شدن قائل نیستند  نباید گفته بشه .

هیچ نظری موجود نیست: