۱۳۹۰ آبان ۷, شنبه

یکی از رفقا برام نوشته بود پسر معلم نقاشیم تو انگلستان
معماری میخونه به مادرش گفته که یه سایتی هست به اسم
هیس ، هر وقت میخونمش احساس می کنم توی ایران هستم .

خواستم به اون دوستم بگم من راضی ام حتی رسالت من از
کل نوشتن هام در این سالها این بوده باشه که تو غربتت رو
برای دقایقی هم شده با خواندن اونها  فراموش کنی . 

هیچ نظری موجود نیست: