۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

کار فرهنگی

حدود  35 تا 70 نفر پرسنل ثابت و موقت دارم از شش ماه پیش
تصمیم گرفتم تاریخ ازدواجشون رو توی یک تقویم ثبت کنم و
پاداشی برای سالگرد ازدواجشون بهشون بدم که هم یادشون نره
هم دست خالی خونه نرن . جدای از افزایش هزینه ها که سرش
رو بخوره دیروز دومین پرسنلم دراین سه ماه از همسرش جدا شد .

هیچ نظری موجود نیست: