۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

سال نو

سال که نو میشود
سلولهایمان پیر می شوند
ما ذوق میکنیم
ما احمقیم

هیچ نظری موجود نیست: