۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبه

زمان خدمت بالای تختم تو پادگان نوشته بود

دل مبند بـــر کـونـیـان بـولـهـوس

لنگ حمامند هر کس بست بست

تا توانی همنشین مردم اهل درد باش

یا مبر نامی ز مردی یا حقیقت مرد باش

هیچ نظری موجود نیست: