۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبه

فصل جفت گیری

از گربه های عزیزی که هر شب زیر پنجره اتاق من جفت گیری میکنند
 خواهش میکنم که کمی مراعات کنند اینجا خانواده نشسته .

هیچ نظری موجود نیست: