۱۳۹۰ فروردین ۱۷, چهارشنبه

فکر تو

هر شب به تو من فکر نمودم از بـس


این فکر مرا نموده هر شب از پـس

هیچ نظری موجود نیست: