۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

خوش باوری

در آن شهــرى كه دزدانـش عــصـا از كـور مـى دزدنــد ‎
من از خوش باورى آنجا  رو ماشین ضبط و باند بستم 

هیچ نظری موجود نیست: