۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

دد منوش

انقدر اذیتش کردین پیرمردو که قلبش درد گرفت ،
خدا لعنتتون کنه با این کارای  ددمن  دد منی  د من منا  دد منوش  عانه
جنتی خطاب به سبز ها  

هیچ نظری موجود نیست: