۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

افسون

من افسونی بلد بودم که میخواندم سحر می شد

ولی افسون شوهر کردو   به تاریکی در افتادم

هیچ نظری موجود نیست: