۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

وید

اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپم بگذارید
باید قول بدهید تا دستم بند است  وید را خودتان برایم رول کنید .

هیچ نظری موجود نیست: