۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

شمع اصحاب

آنان که محیط  فضل و آداب شدند

در جمع کمال ، شمع اصحاب شدند

 چون یارانه اشان به اذن دولت پر زد

از بهر کرایه خانه زیرخواب شدند

هیچ نظری موجود نیست: