۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

خوبی کردن

صد بار بدی کردی و دیدی ثمرتش را
خوبی مگه ایدز داشت که یکبار نکردیش ؟

۲ نظر:

يک خيار ممتنع ! گفت...

نه هپاتيت داشت ..

Alir3z4 گفت...

اگه بنا به كردن باشه كه، مردم همه دوس دارن با خوبي بكنن ات !!!