۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

بی خبری

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
گویی که نپرداخته است قبض موبایلش

هیچ نظری موجود نیست: