۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

معنی فتا

هیچ میدانستید که پلیس فتا مخفف چیست ؟

فنآوری ترکمون به آزادی بیان = فتا

هیچ نظری موجود نیست: