۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

غم من است

نگاه کن که چشم من
شبیه چشم خیس تو
غبار غم گرفته است
ببین که این نگاه اشکبار ِ تو
تمامی تجسّم غم من است
و دست من
به روی شانه های تو
چه سان نشست ؟
ببین در این دقیقه ها
که بی صدا
به سرعت گذار باد
من و تو را
کنار هم
به هم دچار می کند
غمت مرا
به شکل اشک
شکار خویش می کند
مرا ببین ...
ز خود نران