۱۳۸۸ شهریور ۲۰, جمعه

کویر خشک

آه ای کویر خشک
گر آفتاب تموز
هرم داغ حرارتش را مدام کرده است
وگر آسمان به بخل
قطره های بارانش را بر تو حرام کرده است
نازنین تشنه ام
از تشنگی ترک مخور
من قطره قطره اشکهایم را
تقدیم قلب ترک خورده ات می کنم
گرچه می دانم
سیراب نمی شوی