۱۳۸۸ شهریور ۹, دوشنبه

مدتی بود که حنجره ام را دریده بود
و دستانم را
کفتار سکوت اما جای قلبم را نمی دانست