۱۳۸۷ اردیبهشت ۱, یکشنبه

شیر

هی رفیق ، تو این بیشه یک شیر آدم خوار زندگی میکنه ، اگر صداش رو نمیشنوی به این معنی نیست که هیچ وقت گرسنه ش نمیشه .