۱۳۸۷ فروردین ۳۰, جمعه

قوی بودن لازم نیست اما احساس قوی بودن کردن همیشه لازم است .
طوطی پرواز می کرد و صدای عقاب را تقلید می کرد . همه پرنده ها حتا پرنده های شکاری بزرگتر هم از آن صدا فرار می کردند .