۱۳۸۷ فروردین ۲۷, سه‌شنبه

وقتی اوضاع بهم می ریزد حاضر است هر کاری بکند تا شرایط بهتر شود اما وقتی اوضاع خوب است هیچ کاری نمیکند که وضع همیشه اینطور بماند . بیشتر آدمها اینطوریند .