۱۳۸۷ فروردین ۱۰, شنبه

وقتی سکوت می کنم یعنی می خواهم چیزی را تغییر دهم . این چند ماه فقط می خواستم سربازی نوشته هایی داشته باشم و ادامه آن سبک و سیاق نوشتن تا آخر خدمتم هیس را خیلی تکراری خواهد کرد . اگر کمتر می نویسم به خاطر آن است که منتظر هستم بدانم چه سبکی می خواهم بنویسم و بعد دوباره شروع کنم . دلم سکوت می خواهد . از آن سکوتها که آدم را در خودش می پیچد و می چرخاند و فرو می برد .
نه ! دلم نگرفته است ، از چیزی و یا کسی ابدا ناراحت نیستم . اتفاقی روی نداده من می خواهم چیزی تغییر کند و می کند . امیدوارم از سربازی نوشته های من خوشتان آمده باشد . در بین این همه سرباز نوشته هایی که در اینترنت در قالب وبلاگ وجود دارد سربازی نوشته های من سبک مختص به خودم را سعی می کردم که داشته باشد و در حین خواندن در خواننده دوست داشتم هیجانی ایجاد کند . واقعا نمیدانم چقدر موفق بودم اما خودم این پستهای پنج ماهه را دوست داشتم . اینها تنها یادگاری برای خودم بود .

بدرود