۱۳۸۶ اسفند ۳, جمعه

بند تنبون

میگه : عشق برای شما پسرا مثل بند تنبون میمونه که اگه در بره شلوارتون همش از پاتون در میاد!!
میگم : با این استدلال عشق برای شما دخترا هم مثل بند تنبون میمونه که اگه در بره با وضعی که پسرای بدون بند تنبون دارند باید شلوارتون رو سفت بگیرید که از پاتون در نیاد