۱۳۸۶ آذر ۱۰, شنبه

سلیقه بی سلیقهدر صعودی که اخیرا به قله دماوند داشتم چیزی روی دلم مانده بود که خیلی دوست داشتم در هیس بگذارم . عکسهایی که میبینید از پایگاه نیم قله دیو سفید پای در بند ، دماوند گرفته ام و صحنه ای است که کوهنوردان با پای گذاشتن به نیم قله با آن رو برو می شوند . بله همانطور که می بینید تابلوی خوشامد گویی به نیم قله در جوار محل جمع آوری زباله قرار دارد . با دیدن این منظره چند پرسش به ذهنم رسید :آیا اول تابلوی خوشامد گویی نصب شده و بعد زیر آن سطل آشغال برای جمع آوری زباله را قرار داده اند یا بر عکس ؟

آیا در وسعت قراوان نیم قله و پایگاه مربوطه جای دیگری برای جمع آوری نخاله ها نبودهاست که این دو را کنار هم قرار داده اند ؟

با توجه به صعود گردشگران خارجی ورزشی که سالیانه برای صعود به دماوند به ایران می آیند آیا درپایگاه نیم قله وجود چنین منظره ای احساسی چندش آور از درایت و شعور و سلیقه مجریان فدراسیون کوهنوردی و سازمان گردشگری را در اذهان آنها متبادر نمی کند ؟

جای تاسف دارد که بگویم در بسیاری از محلهای صعود از نیم قله به قله دماوند تعدادی از کوهنوردان که باید حافظ کوه باشند در حین صعود از نیم قله به قله زباله های خود را در کوه ریخته بودند که عکسهای آن بماند برای فرصتی دیگر .