۱۳۸۶ آذر ۹, جمعه

خواهشی از بعضی دوستان

در کامنت دانی من تعدادی نظر مخالف وجود دارد اخیرا دیده ام کسانی با نام های مستعار در دفاع از من به توهین به کامنت گذاری که نظر مخالف می دهد می پردازند . دوستان عزیز خواهش می کنم که کامنت دانی هیس را به این وادی نکشانید و با توهین های آنچنانی به یکدیگر من را به انجام کاری که دوست ندارم و آن حذف کامنت های توهین آمیز است وادار نکنید . من خیلی خوشحالم که نظر های مخالف در هیس نوشته میشوند که اگر مخالفت و نقدی نباشد پیشرفتی در کار نخواهد بود و به درست بودن راه خود نیز شک میکنم . شما اگر نظر مخالف با نظر من یا کامنتگذاران دیگر را دارید می توانید با حفظ ادب با هم در کامنت دانی هیس بحث کنید و اگر از این بحث ها چیزهای جالبی هم در بیاید مطمئن باشید آنها را در صفحه اصلی قرار می دهم .

امیدوارم که این آخرین باری بود که با توهین های آنچنانی به نویسنده نظرات مخالف روبرو شدم و از این به بعد در صورت تکرار چنین چیزی از پاک شدن کامنت هایتان توسط من آزرده نشوید . چیزی که در کامنتدانی وبلاگ های دیگر مانند وبلاگ زیتون عزیز می بینم و خود زیتون هم از آن ناراحت است نمی خواهم در وبلاگ من اتفاق افتد .