۱۳۸۶ آذر ۹, جمعه

تفاوت نگاه

فرق یک کوهنورد با کسی که کوهنورد نیست هنگام مشاهده یک کوه از دامنه اش این است که کوهنورد وقتی به کوه می نگرد خط صعود و محلهای استراحت در طول مسیر را در ذهن محاسبه میکند و در نهایت به هدف که رسیدن به قله است می اندیشد اما کسی که کوهنورد نیست تنها به بالا رفتن از کوه که در نظرش یک حجم بلند مرتبه سنگی و خسته کننده است می اندیشد و در طول بالا رفتن احتمالی به صورت لحظه ای تصمیم می گیرد نه به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده . همانگونه که خیلی از کسانی که زندگی کردن را بلد نیستند تصمیم می گیرند . مسلم است که احتمال سقوط در اینگونه صعود ها خیلی بیشتر است .