۱۳۸۶ آذر ۸, پنجشنبه

آموزش تیراندازی


سرگرد آموزش تیر اندازی می داد . همه کسانی که اندک چیزی در مورد ژ3 شنیده باشند میدانند که قدرت این اسلحه به قدری زیاد است که به آن توپ دستی می گویند . علت نام نهادن توپ دستی به روی ژ3 طول بلند لوله و در نتیجه دقت نشانه گیری بالا و همچنین اندازه بزرگ خشاب و در نتیجه اندازه تیرهای بزرگتر که با برد مفید 3500 و برد موثر 600 متر ( یعنی از این فاصله هدف را می کشد یا از کار می اندازد ) و صدای بلندی که دارد است .


البته این اسلحه ایرادات زیادی هم دارد که اولین آن قدیمی بودن آن است . ایراد دوم سنگینی بدنه اسلحه به وزنبدون فشنگ 4200 گرم و با فشنگ 4700 است و ایراد سوم بالا بودن موارد گیر کردن اسلحه و در آخر لگد سنگین تفنگ به علت بلند بودن طول گلوله است . در هنگام آموزش وقتی که سرگرد می گفت گونه را به قنداق می چسبانیم و سوراخ طبلک نشانه گیری را با سوراخ مگسک هم مرکز می کنیم یکی از بچه ها پرسید :

جناب سرگرد اگر گونه را بچسبانیم که گونه مان را لگد تفنگ کبود می کند .


کاری به راست یا دروغ حرف سرگرد ندارم اما جواب او جواب جالبی بود . او پاسخ داد :


در زندگی هر چیزی را که شل بگیری سفت می خوری ، این را تفنگ ژ3 به خوبی به شما یاد می دهد .